Jsme částí Země

We belong to the Earth

Kulturní a ekologické projekty

Pro obnovu posvátného kruhu Země

Hlavní autoři projektu: Roman Strejček a Zdeněk Vacek
V roce 2007 bylo založeno občanské sdružení Jsme částí Země, o.s.
Součástí projektu jsou fotografické výstavy, kde autoři prezentují fotografie ze své bohaté tvorby a to zejména z oblasti přírodních scenérií vybraných míst světa, makrofotografie aj. Další částí projektu jsou odborné přednášky, cestopisné diashow, koncerty etnické hudby a filmové večery, divadelní a hudební představení.

Autoři prostřednictvím projektu navazují na moudrosti starých národů a našich předků, kteří žili v harmonickém vztahu s planetou Zemí a s okolní přírodou. Záměrem je zajímavým a originálním způsobem oslovit veřejnost na téma příroda, životní prostředí, ekologie a člověk jako součást ekosystému a přiblížit lidem pocit sounáležitosti s planetou, kterou mnohé kultury vidí jako bytost Matku Zemi…

Příběh projektu „Jsme částí Země“ se zrodil v roce 2004 v mysli a srdci autorů, plzeňských fotografů a cestovatelů, Romana Strejčka a Zdeňka Vacka. Vše započalo přípravou 1. ročníku stejnojmenného festivalu, uskutečněného v roce 2005. Prvotním záměrem bylo propojením fotografické výstavy o přírodních krásách planety Země, dále cestopisných a odborných ekologických přednášek, „world music“, filmových večerů a divadelních pořadů, přiblížit návštěvníkům poznání rozmanitosti přírody a kultur. Poznání o přírodních národech a krásných míst přírody vede k prohloubení vztahu člověka k ostatním lidem a přírodě ve svém okolí. Což je velmi důležité zejména pro obyvatele měst a pro mladou generaci, která vyrůstá v přetechnizovaném světě. Festival v celoroční podobě pokračoval ještě dalšími třemi ročníky - 2006, 2007, 2008, kdy bylo uskutečněno velké množství pořadů a akcí. Pořady jsou sestaveny především z autorských děl Zdeňka Vacka a Romana Strejčka, příležitostně i dalších pozvaných autorů. 1. ročník autoři financovali na vlastní náklady, další ročníky již byly postupně financovány z grantů. V roce 2007 jsme dali projektu oficiálnější formu založením neziskové organizace Jsme částí Země, o. s. (We Belong To the Earth). Od roku 2009 festival pokračuje speciálními jednotlivými projekty, jako byl festival „Země půlnočního slunce“, který proběhl v roce 2010.


Originály fotografií z výstav všech čtyřech ročníků festivalu Jsme částí Země je možné zakoupit na naší e-mailové adrese jsmecastizeme@email.cz.
Fotografie jsou k nahlédnutí na našich internetových stránkách.
Peníze z prodeje jsou určeny na činnost občanského sdružení Jsme částí Země.