Jak nám můžete pomoci:


Stejně jako každému občanskému sdružení by nám v činnosti pomohl finanční dar od sponzora nebo i malý příspěvek od jednotlivých dárců na konto Jsme částí Země, o.s. : 218488248 / 0300 (ČSOB Plzeň).

Ale pomoc nemusí být jen finanční. Někdy to může být doprava scény na festival, jindy prostory pro konání pořadů nebo již pro firmu zastaralý notebook či jiný věcný dar. Pro naši činnost potřebujeme také tisknout plakáty a propagační materiály, ale někdy stačí i šikovné ruce.

Za přízeň a podporu Vám děkuje tým Jsme částí Země, o.s.