Jsme částí Země, z.s., Plzeň

vyhlašuje fotografickou soutěž

určenou pro děti a mládež od 6 do 15 let


VODY, ŘEKY, POTOKY PLZEŇSKÉHO KRAJE“

(Přírodní krásy Plzeňska - 5. ročník)


PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

K tématu: Při procházce a na výletech po Plzeňském kraji můžete spatřit zajímavé přírodní scenérie a zákoutí, krásné řeky, rybníky, jezera a jezírka, rozmanitou vodní vegetaci na březích vod, malé i velké vodopády, hezké studánky, ale také vodní živočichy a podobně.

A to vše navíc v různých ročních dobách! Chcete-li se o tu krásu podělit s ostatními, nafoťte místa, která máte rádi a zašlete nám 1 až 3 fotografie, můžete do obou tematických kategorií - Krajina a přírodní zákoutí, Detail

Soutěžní kategorie:


 K11 - Krajina a přírodní zákoutí, 6 - 11 let (do uzávěrky soutěže vám není 12 let)

 D11 - Detail, 6 - 11 let (do uzávěrky soutěže vám není 12 let)

 K15 - Krajina a přírodní zákoutí, 12 - 15 let (do uzávěrky soutěže vám není 15 let)

 D15 - Detail, 12 - 15 let (do uzávěrky soutěže vám není 15 let)


Počet snímků: 1 až 3 fotografie do každé kategorie


Velikost a formát fotografie: Fotografie zasílejte výhradně v digitální podobě a ve větším

rozlišení vel. Fotografie min. 3 až 4 MB ve formátu JPG.

Popis fotografie: Do emailu připište ke každé fotografii vaše jméno, věk, adresu, název

fotografie, místo pořízení snímku, kontaktní telefon a email.

Můžete také připsat krátký text o zaslané fotografii.

NÁZEV FOTOGRAFIE (DŮLEŽITÉ!):

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE_JMÉNO_PŘÍJMENÍ_VĚK_NÁZEV FOTOGRAFIE.JPG

VZOR: D11_ Jan_Novák_11 let _Stromy_.jpg


Kam zaslat fotografie - na email: jcz.fotosoutez@email.cz

Začátek soutěže: 1. 1. 2016 / Uzávěrka soutěže: 31. 7. 2016

Termín a místo výstavy a vyhlášení vítězů:
září 2016 - Galerie Bílé nároží, Prešovská 20, Plzeň

Fotografie budou také vystaveny v podzimním období v plzeňské ZOO a

na internetu. Pro nejlepších mladé fotografy a fotografky jsou připraveny zajímavé ceny. Vítězové soutěže budou kontaktováni před zahájením výstavy.

Autorská práva: Jsme částí Země, o. s. si vyhrazuje právo použít fotografie na výstavě a k propagaci této fotografické soutěže a to bez nároku na odměnu.

Pořadatel: Jsme částí Země, z.s., Plzeň (www.jsmecastizeme.org)

Hlavní partner projektu: Nadační fond Zelený poklad (www.zelenypoklad.org)